Wykonujemy następujące usługi wywrotką:

 • Dowóz piachu, kruszywa i kamienia na plac budowy
 • Wywóz gruzu i pozostałości po rozebranych lub wyburzonych budynkach
 • Wywóz mas ziemnych - ziemi z wykopów pod fundamenty, niwelacjach terenu
 • W zimie natomiast wywóz zalegającego śniegu oraz odśnieżanie parkingów i ulic koparko-ładowarką
 • Odbiór mas zielonych trawy np. po koszeniu osiedli
 • Transport węgla ( workowany i luzem )
 • Transport żwiru do betonu i drenaży ogrodów
 • Przywóz materiałów sypkich ( piach, ziemia itd. )
 • Dowóz kruszywa pod kostkę brukową
 • Przywóz ziemi do ogrodu
 • Wywóz liści
 • Odbiór mas zielonych z koszenia i oczyszczania terenów zielonych pod nowe inwestycje ( trawy, chwasty, krzewy, korony drzew itp.)
 • Wywóz zalegającego śniegu w okresie zimowym
 • inne
Adres: Dziuplina ul.Leśna 2, 55-230 Jelcz-Laskowice
Telefon: 600 947 712
Fax: (71) 318-47-83
Email: Napisz do nas